آبشارها - هتل سنتی سرابی شوشتر
Select Page

 آسیاب ها  و  آبشارها ی شوشتر

 

مجموعه آسیابها و آبشارهای شوشتر یکی از کم نظیر ترین مجموعه های صنعتی-تاریخی است که اساس شکل گیری آن از دوره ساسانی با احداث رودخانه دستکند گرگر آغاز گردیده و در دوره های بعد مجموعه ای از آسیابها جهت آسیاب نمودن گندم و دیگر محصولات در این مجموعه بوجود آمده است.

مجموعه تونل ها، آسیاب ها و آبشارهای این مجموعه یک سازه هیدرولیکی بزرگ هستند که با هدف بهره گیری از قدرت آب رودخانه جهت استفاده های صنعتی ساخته شده اند که آبشارهای مصنوعی آن مناظر بی نظیری را خلق کرده است.
سازه‌های آبی تاریخی شوشتر مجموعه‌ای به هم پیوسته از پلها، بندها، آسیاب‌ها، آبشارها، کانال‌ها و تونل‌های عظیم هدایت آب هستند که در ارتباط با یکدیگر کار می‌کنند و در دوران هخامنشیان تا ساسانیان، جهت بهره‌گیری بیشتر از آب ساخته شده‌اند. در سفرنامه مادام ژان دیولافوآ باستان‌شناس نامدار فرانسوی از این محوطه به عنوان بزرگ‌ترین مجموعه صنعتی پیش از انقلاب صنعتی یاد شده است.
به طور کلی این مجموعه که در حال حاضر تحت عنوان ‹‹آبشارها›› خوانده می شود، محوطه ای است مشتمل بر ۵۰ آسیاب آبی که آب مورد نیاز آنها از بالا دست رودخانه گرگر توسط سه تونل ‹‹ بلیتی، دهانه شهر، سه کوره›› به پایین منتقل و سپس به شعب فرعی تقسیم می شوند. تمامی این کانال های آب رسان وظیفه تأمین آب مورد نیاز آسیابها و چرخاندن چرخ آنها را بر عهده دارند. پس از تأمین آب مجموعه پساب حاصله از طریق این تونلها با شدت زیاد بر سطح رودخانه ریخته که باعث ایجاد و خلق منظره ای زیبا و بی نظیر شده است.
بطور کلی این مجموعه نسبت به بافت مجاور حدود ۲۰ متر پایین تر قرار گرفته است.
آثار باستانی زیر به عنوان دهمین اثر ایران با عنوان نظام آبی تاریخی شوشتر بصورت یک پارچه در فهرست میراث جهانی یونسکو با شماره ۱۳۱۵ به ثبت رسیده‌اند:

 • میل باستانی کلاه فرنگی
 • نهر دست کند گرگر
 • پل بند گرگر
 • مجموعه آسیاب ها و آبشارها
 • بند برج عیار و نیایشگاه صابئین
 • بند ماهی بازان شوشتر(بند خدا آفرین)
 • قلعه سلاسل
 • نهر داریون
 • پل بند شادروان
 • پل بند خاک
 • پل بند لشکر
 • بند شرابدار

پل شاه علی