قوانین هتل - هتل سنتی سرابی شوشتر
Select Page

  قوانین هتل  

 

 

قوانین و مقررات هتل:
۱-زمان تخلیه اتاق ساعت ۱۲ و تحویل ساعت ۱۴ می باشد.
۲-تخلیه اتاق از ساعت ۱۲ تا ۱۷ مشمول پرداخت ۵۰% از هزینه اتاق می گردد و پس از آن معادل یک شب کامل محاسبه خواهد شد.

۳-هزینه اقامت کودکان تا ۲ سال رایگان-۲تا ۶ سال نیم بها- ۶ سال به بالا تمام بها محاسبه خواهدشد.
۴-هزینه سرویس اضافه در اتاق (تشک بصورت زمین خواب) ۵۵۰۰۰ تومان می باشد.

قوانین کنسلی هتل: