موزه بنزین - هتل سنتی سرابی شوشتر
Select Page

  درباره موزه بنزین  

 

موزه بنزین خانه آبادان، راوی ناگفته هایی است از گذشته های دور که به واسطه نمایش اسناد و اشیای قدیمی لب به سخن می گشاید تا برای لحظه ای کوتاه ما را از امروز جدا کرده و مسافر دیروز نماید. این موزه روایتگر داستان توزیع نفت و فرآورده های نفتی است. در شهر آبادان، از دهه اول ۱۳۰۰ خورشیدی تا به امروز… بالغ بر ۹۰ سال پیش نخستین پمپ بنزین ایران به نام آوای جنوب، در جایگاه قدیمی آبادان در سال ۱۳۰۶ شمسی در مرکز شهر آبادان توسط کمپانی بریتیش پترولیوم شروع به کار کرد. این جایگاه که ابتدا برای توزیع و فروش نفت سفید استفاده می شد با ورود اتومبیل به جایگاه پمپ بنزیل تبدیل شد. در این موزه منحصربفرد روند تکامل پمپ بنزین ها، انواع بشکه های نفت، پیمانه و قیف ها، شیشه های حمل روغن، تلمبه دستی تخلیه نفت و تصاویری از گذشته های دور در خصوص حمل و نقل نفت و موارد مرتبط را می توانید از نزدیک نظاره گر باشید.